GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN MALİ SORUMLULUĞU

Özet: Bu çalışmada, gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliklerinin mali yönden sorumlulukları incelenmiştir. Gümrük müşavirleri, mesleki faaliyetlerinin sürdürülmesi esnasında gerek gümrük vergileri gerekse Gümrük Kanunu’nda yer alan para cezaları açısından mali sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluk hem işlemi yapan gümrük müşavirinin hem de gümrük müşavirliği şirketlerinin tüzel kişilik olarak yükümlülüklerini kapsamaktadır. Özellikle, para cezalarından dolayı gümrük müşavirliğinin sorumlu tutulmasında uygulamada yapılan yanlışlıklar vurgulanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gümrük müşaviri, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gümrük vergileri, para cezaları, müşterek sorumluluk, müteselsil sorumluluk, kabahat, iştirak

Gümrük müşavirliği mesleği, sorumluluğu oldukça ağır olan meslek grubudur. Yaptığı işten dolayı, hem eksik vergi ödenmesi durumunda eksik ödenen vergiden, bu vergi kaybından kaynaklanan para cezasından müteselsil sorumluğu söz konusu olduğu gibi, Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri gereğince yükümlüye uygulanan cezanın aynısının müşavire uygulanması da söz konusudur. Daha da önemlisi, sadece düzenlemiş olduğu beyan nedeniyle kaçakçılık suçundan yargılanması da mümkündür.

Gümrük müşavirinin sorumluluğu bununla da sınırlı değildir. Aynı zamanda, yaptığı işlemler nedeniyle disiplin cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Mesleğini yürütme yetkisi geçici veya daimi olarak elinden alınabilir.

Makalenin devamı için pdf'e tıklayınız.