Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği’nce hazırlanan Gümrük ve Ticaret Dünyası Dergisinin 109. Sayısında Kurumsal Derecelendirme Notumuz ile yer aldık.