Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği'nin yayını olan Gümrük ve Ticaret Dünyası Dergisi'nin 95. sayısında reklam ilanımız ile yer aldık