Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği'nin yayını olan Gümrük ve Ticaret Dünyası Dergisi'nin 93. sayısında reklam ilanımız ile yer aldık