SİRKULER_20_035

14/01 2020

Sirkuler_20_035

Kısa Konu: Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konu:

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nde Gümrük Kanunu'nda yapılan son değişiklikler doğrultusunda düzenlemeye gidildi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200114-5.htm

Daha önce itiraza başvurulması halinde uzlaşma hakkı kaybedilmekteydi. Yeni düzenleme ile, itiraza başvurulmakla beraber, itiraz henüz sonuçlanmadığı hallerde de tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde  uzlaşmaya başvurabilme imkanı getirilmiştir.

İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen kişisel kullanıma mahsus taşıtlarla alakalı olarak geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlal edildiğinin aracın Türkiye’den çıkışı sırasında tespit edilmesi halinde çıkış gümrük idaresince düzenlenecek ceza kararı içeriği alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulması durumunda uzlaşma talebi derhal sonuçlandırılacak.

Merkezi Uzlaşma Komisyonlarının yetkili olduğu tutar 500.000 TL 'den 750.000 TL'ye çıkarıldı.

Diğer değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu eklidir.

Kaynak: 14 Ocak 2020 Tarihli ve 31008 Sayılı Resmi Gazete

İndir