Gümrük  ve Ticaret Müfettişleri Derneğinin yayını olan Gümrük & Ticaret Dergisi' nin 2014 basımlı 2. sayısında ilanımız ile yer aldık.