SİRKULER_20_448

20/05 2020

Sirkuler_20_448

Kısa Konu: Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildi Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi-Ortak POS uygulaması ve Gümkart

Konu:

Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Ortak POS Projesi kapsamında 01/06/2020 tarihinden itibaren:

1.Gümrük işlemleri dolayısıyla doğan vergiler ve diğer mali yükümlülükler tahakkuklu (Bakanlığın sistemlerinden borç sorgulanacak ve sorgu sonucu görüntülenen tutar tahsil edilecektir) olarak tahsil edilecek olup beyana dayalı tahsilat yapılmayacaktır.

2.Banka şubelerinin gümrük işlemi yapan muhasebe birimleriyle bağlantılı olarak çalışmasına gerek kalmaksızın şubeler tarafından tüm muhasebe birimlerine ait tahsilatlar yapılabilecektir.

3.Banka şubesine başvuran ilgili mükelleflere ait borç tahakkukları, mükelleflerin işlem yaptırdıkları gümrük birimleri dikkate alınmaksızın tüm banka şubelerince tahsil edilebilecektir.

4.Bankanın elektronik ortamlarında (internet bankacılığı, mobil vb.) mükelleflerce borç sorgulaması yapılarak ödemeler gerçekleştirilebilecektir.

5.Tahsilat bilgisi anlık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden, Banka tarafından yapılan tahsilatlara ilişkin ıslak imzalı bilgi ve belge muhasebe birimlerine gönderilmeyecektir.

6.Halihazırda muhasebe birimlerince kullanılan Gümkart uygulaması yukarıda belirtilen tarih itibariyle kaldırılacak olup, Ortak POS Uygulaması üzerinden ödemeler yapılacaktır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yazısı eklidir.

Kaynak: GGM

İndir