Numara Kaynak Kısa Konu Tarih
Sirkuler_22_351 İTKİB Rusya’ya Hazır Giyim ve Tekstil İhracatında Güncel Gelişmeler Webinarı 26 Nisan 2022
Sirkuler_22_350 UGM Mevzuat Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ Karşılaştırma Tablosu 26 Nisan 2022
Sirkuler_22_349 İZMGMD Tahlile tabi dökme eşya ithalinde YYS ve OKS 42/A firmalarının işlemleri hk. 26 Nisan 2022
Sirkuler_22_348 BAİB İhracat destek programlarında yurt içinde gerçekleştirilen harcamalara ilişkin tüm harcama belgelerinin (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi) Türk Lirası cinsinden belirlenmesi hk duyuru. 26 Nisan 2022
Sirkuler_22_347 OAİB Mısır Üretici Kayıt Sistemi kapsamında 26 Nisan 2022
Sirkuler_22_338 GGM İthalata konu taşıtların kıymet tespitinde çıkış-ihracat ülkesi ile ticaret yapılan ülke aynı olması kuralı başlamış işlemler için uygulanmayacak 25 Nisan 2022
Sirkuler_22_339 UGM Mevzuat Birleşik Krallık'ın yaptırımlar kapsamında ek vergi uyguladığı Rusya/Belarus menşeli ürünlerin listesini genişletti 25 Nisan 2022
Sirkuler_22_340 DKİB Mısır Üretici Kayıt Sistemi kapsamında firma bilgilerinin güncellenmesi konulu duyuru yayımlandı 25 Nisan 2022
Sirkuler_22_343 GGM Onaylanmış Kişi Statüsüne haiz yatırımcıların teminatlı ithalat için götürü teminat kullanmalarının yatırım teşvik mevzuatı bakımından uygun olmadığı hk. 25 Nisan 2022
Sirkuler_22_345 25 Nisan 2022 Tarihli ve 31820 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer Türkiye-Karadağ Serbest Ticaret Anlaşması Tarım tavizleri genişletildi (5526 sayılı CBK) 25 Nisan 2022
Sirkuler_22_346 UİB Rusya Federasyonu'na Domates İhracatında kota arttı 25 Nisan 2022
Sirkuler_22_344 Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü Cezayir’de doğrudan insan tüketimine yönelik ürünlerde barkod ve gtin zorunluluğunun ertelendi 25 Nisan 2022
Sirkuler_22_337 24 Nisan 2022 Tarihli ve 31819 Sayılı Resmî Gazete Fas'la Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı 24 Nisan 2022
Sirkuler_22_336 TCMB İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin İhracat Genelgesi'nde terkin ve İhracat bedelinin diğer yöntemlerle tahsili konularında değişiklik yapıldı 22 Nisan 2022
Sirkuler_22_335 EİB Azerbaycan, Ukrayna, Rusya ve Kazakistan'dan İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi hk görüş talebi 22 Nisan 2022
Sirkuler_22_334 Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü İran Bazı Ürünlerin Mahirud Sınır Kapısından Afganistan’a Transit Geçişini Yasakladı 22 Nisan 2022
Sirkuler_22_333 22 Nisan 2022 Tarihli ve 31817 Sayılı Resmî Gazete Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı 22 Nisan 2022
Sirkuler_22_328 GGM Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi ve Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemine E-Devlet Platformu Entegrasyonu hakkında yazı yayımlandı 21 Nisan 2022
Sirkuler_22_321 EİB Endonezya'ya Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatı hk. 21 Nisan 2022
Sirkuler_22_322 21 Nisan 2022 Tarihli ve 31816 Sayılı Resmî Gazete Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)'de değişiklik yapıldı 21 Nisan 2022
Sirkuler_22_323 21 Nisan 2022 Tarihli ve 31816 Sayılı Resmî Gazete Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) 21 Nisan 2022
Sirkuler_22_324 21 Nisan 2022 Tarihli ve 31816 Sayılı Resmî Gazete Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı 21 Nisan 2022
Sirkuler_22_325 GAİB AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hk. 21 Nisan 2022
Sirkuler_22_326 BAİB Bazı meyve ve sebze türlerinin ihracında bitki sağlık sertifikası başvurularında taahhütname aranacak 21 Nisan 2022
Sirkuler_22_329 BUGÜMDER Türkgözü Gümrük Kapısının Geçici Olarak Hizmete Kapatılacak 21 Nisan 2022