GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

Sirkuler_24_0225

Kısa Konu
AB soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik soruşturması hk.
Numara
Sirkuler_24_0225
Tarih
08 Mart 2024

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü (Komisyon) tarafından Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik (7219.31.00, 7219.32.10, 7219.32.90, 7219.33.10, 7219.33.90, 7219.34.10, 7219.34.90, 7219.35.10, 7219.35.90, 7219.90.20, 7219.90.80, 7220.20.21, 7220.20.29, 7220.20.41, 7220.20.49, 7220.20.81, 7220.20.89, 7220.90.20, 7220.90.80 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan) ithalatında uygulanan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin, bu ürünlerin Tayvan ve Vietnam’ın yanı sıra ülkemizden sevk edilmesi suretiyle, muhtemel etkisiz kılınması ile ilgili olarak Avrupa Birliği (AB) tarafından önlemlerin etkisiz kılınması soruşturmalarının yürütüldüğü bildirilmektedir.

Bahse konu soruşturmalar kapsamında Komisyon tarafından 5 Mart 2024 tarihinde, TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) sistemi üzerinden nihai bildirim raporlarının yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu nihai bildirimlerin incelenmesinden, ilgili tarafların nihai bildirimlerin iletilme tarihinden itibaren 3 takvim günü içerisinde Komisyon’dan bir dinleme toplantısı talep edebilecekleri ve ilgili bildirimlere ilişkin herhangi bir görüş veya yorumda bulunmak isteyen tarafların ise bildirime ilişkin tüm görüş veya yorumlarını 15 Mart 2024 tarihine kadar TRADE-SSCR-AC@ec.europa.eu e-posta adresine e-posta yoluyla veya TRON web gönderimi kullanılarak (TRON sistemine nasıl erişileceğine ilişkin talimatlara https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI bağlantısından ulaşılmaktadır) Komisyona ulaştırılması gerektiği; ilaveten https://europa.eu/!7tHpY3 adresinden ise de ticaret politikası savunma araçları çerçevesinde Komisyon ile yazışma talimatlarına erişilebileceği aktarılmaktadır.

İSTANBUL MERKEZ OFİS

Mahmutbey Mahallesi 2655 Sokak No:1-3-21 Bağcılar, İstanbul Fax: (0212) 410 23 00