GÜMRÜK SİRKÜLERLERİ

Sirkuler_24_0224

Kısa Konu
Ticaret Politikası Savunma Araçları Eğitimi düzenlenecek
Numara
Sirkuler_24_0224
Tarih
08 Mart 2024

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda yerli üreticilerimizin artan ithalata ve haksız rekabete karşı güçlü bir şekilde korunarak dampingli ithalattan kaynaklanan zararın önüne geçildiği; bu kapsamda, yerli üreticilerin üzerinde oluşan zararın giderilebilmesi için; artan ithalata karşı korunma önlemleri, haksız rekabetten kaynaklanan ithalata karşı dampinge karşı önlemler, dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınması durumunda ise önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı önlemler uygulanabildiği belirtilmektedir.

Söz konusu ticaret politikası savunma araçlarının kapsamları ile bunlara başvuru yöntemleri hakkında yerli üreticilerimizin bilgilendirilmesinin büyük önem arz ettiğinden bahisle Bakanlıkça ticaret politikası savunma araçlarına ilişkin çevrim içi bir eğitim programı düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 19 Mart 2024 tarihinde “Ticaret Politikası Savunma Araçları Eğitim Programı” düzenleneceği, ekte yer alan söz konusu programa firmalardan karar verici mercide bulunan üst düzey personelin katılımının beklendiği ifade edilmektedir. Eğitime katılım için https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/Ithalat bağlantısından kayıt olunması gerekmektedir.

İSTANBUL MERKEZ OFİS

Mahmutbey Mahallesi 2655 Sokak No:1-3-21 Bağcılar, İstanbul Fax: (0212) 410 23 00