BİR BİLENE SORDUK

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ NEDİR?

Okan DEMİREL

Gümrük Müşaviri 

Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşaviri kanunda belirtilen en basit tanımı ile “Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini, eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletname ile yapmaya Bakanlıkça tanınmış yetkisi doğrultusunda yapan kişidir.”

Gümrük Müşavirleri Ne İş Yapar?

Gümrük Müşavirleri bu takibin yanı sıra her türlü dış ticaret hareketi için mükelleflere danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

İdareler ile mükellef arasındaki iş sürecinin tesisi, dış ticaret hareketlerinin yasalara uygun ve emredilen yöntemler ile gerçekleştirilmesinin sağlanması başlıca görevleri arasındadır.

Tüm bunlar dışında dış ticaret ile ilgili başta Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği olmak üzere; bağlı tüm mevzuatı bilmek ve bu mevzuatın geliştirilmesi ve revize edilmesi için mükelleflerinden gelen talepleri mevzuata uygun hale getirerek, ilgili Bakanlık birimlerine ulaştırmak ve bu konularda gerekli tüm çalışmaları takip ederek sonuç almak da birincil işleri arasındadır.

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

Gümrük Kanunu 227. Maddesinde belirtilen koşulları taşıyan ve 2 yıl süre ile Gümrük Müşavir Yardımcılığı yaparak, gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olan kişiler, Gümrük Müşavirliği yapmaya hak kazanır.