SİRKULER_20_190

24/03 2020

Sirkuler_20_190

Kısa Konu: Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuruları

Konu:

Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında yapılacak başvurularda talep edilen izne göre aşağıdaki belgelerin aranması gerekmektedir:

- A.TR Düzenleme ve Vize Etme İzni: Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ve Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formu.

- Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenlenme İzni: Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ve Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formu.

- İhracatta yerinde gümrükleme izni: Ek-1/A’da yer alan başvuru formu, Ek-2’de yer alan soru formu ve Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formu.

İlgili yazı eklidir.


Kaynak: GGM

İndir