SİRKULER_20_876

21/11 2020

Sirkuler_20_876

Kısa Konu: Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)

Konu:

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nin ekindeki tablonun 9 uncu satırında aşağıda tanımı verilen eşyanın sınıflandırılacağı tarife pozisyonu 8415.10 olarak değiştirilmiştir.

Ayrı elemanlı sistemle (split-sistem) mücehhez klima cihazı aşağıda sayılanlardan oluşmaktadır:

-Tek gövdeli bir ısı değiştirici tertibat ve motorlu fan içeren (evaporatör) sabit türden dahili ünite. Bu ünite zemin üzerine konulmak için tasarlanmıştır, fakat genellikle sıkıca sabitlenmemekte ya da bulunduğu yerdeki betona oturtulmamaktadır.

-Tek gövde soğutma tipi kompresör, ısı değiştirici tertibat (kondensör) ve motorlu fan içeren harici ünite. Bu ünite, zemine veya çelik çubuklara monte etmek veya sabitleştirmek üzere tasarlanmıştır.

Her iki ünite de elektrik kabloları ve soğutucunun geçtiği borularla birbirine bağlanmak üzere tasarlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201121-6.htm

Kaynak: 21 Kasım 2020 Tarihli ve 31311 Sayılı Resmi Gazete

İndir