SİRKULER_20_871

19/11 2020

Sirkuler_20_871

Kısa Konu: Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 17)

Konu:

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğ dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat cinsi eşya, örme kumaş cinsi eşya ile uzun elyaf, kısa elyaf ve filament ipliklerin serbest dolaşıma girişinde detay beyan formlarının ibrazını düzenliyordu.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201119-3.htm


Kaynak: 19 Kasım 2020 Tarihli ve 31309 Sayılı Resmi Gazete

İndir