SİRKULER_19_693

06/11 2019

Sirkuler_19_693

Kısa Konu: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 161)

Konu:

Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Kayseri Gümrük Müdürlüğü eklendi. İlgili Tebliğ için;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191106-3.htm

Kaynak: 06 Kasım 2019 Tarihli ve 30940 Sayılı Resmi Gazete

İndir