Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

"Gümrük Cezaları Hakkındaki Görüşlerimiz" başlıklı MHKK bilgilendirme yazısını ekte bilgilerinize sunarız.