SİRKULER_20_273

07/04 2020

Sirkuler_20_273

Kısa Konu: Geri verme/kaldırma başvuruları hk.

Konu:

Uygulamada sorun yaşanmamasını teminen geri verme/kaldırma başvurularının elektronik olarak yapılmaya başlanacağı 1 Haziran 2020 tarihine kadar Gümrük Yönetmeliği'nin 505 inci maddesi hükümlerinin 1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikten önceki şekilde uygulanmasına devam edilmesi gerekmektedir.

İlgili yazı eklidir.

Kaynak: GGM

İndir