SİRKULER_20_032

12/01 2020

Sirkuler_20_032

Kısa Konu: Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik

Konu:

Plastik poşetler için şu anda uygulamada olan geri kazanım katılım payı, 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik" ile yönetmelik kapsamında bulunan diğer ürünler (lastik, akü, piller, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, elektrik ve elektronik eşya, ambalaj-plastik, metal, kompozit, cam, ahşap) için uygulanacaktır. Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi 01.01.2020 olarak belirlenmiştir.

2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine ilişkin yönetmelik için;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M4-4.htm

EK 1 liste için ;

http://www.tukcev.org.tr/images/uploads/1_sayili_liste.pdf

Sorumluluklar:

-Geri kazanım katılım payına tabi ürünleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirmek

-Geri kazanım katılım payını beyan etmek ve ödemek (Geri kazanım katılım payının ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre uygulanacaktır)

-Gerekli görülmesi halinde bildirim ve beyanların yeminli mali müşavirlere inceltmek ve doğrulatmak veya bağımsız denetim kuruluşlarına inceletilmesini sağlamak ve inceleme/sonuç/değerlendirme raporlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunmak

-Verileri en az beş yıl süre ile saklamak

-Geri kazanım katılım payı miktarı 50.000 Türk Lirası’ndan fazla olması halinde bildirim ve beyannamelerine esas verilerin çevre görevlisi tarafından incelenip onaylanmasını sağlamak

-Geri kazanım katılım payına tabi olmayan bir ürünün ithalatı sırasında bu geri kazanım katılım payına tabi bir ürünün de ithalinin gerçekleştirilmesi halinde geri kazanım katılım paylarını ayrıca beyan etmek ve ödemek
Kaynak: 31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazete 4. Mükerrer

İndir