SİRKULER_20_079

12/02 2020

Sirkuler_20_079

Kısa Konu: Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar

Konu:

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı  Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar eklidir.

Çevre Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan " Yurt içinde piyasaya arz edilen bu ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir. .." hükmüne esas ürünlerin tanımlanması ve Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin uygulamalarına ilişkin iş ve işlemler açıklanmaktadır.

Yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için geri kazanım katılım payına ilişkin beyan ve ödeme yükümlülüğü bu ürünleri piyasaya arz edenlere (piyasaya sürenlere) ve/veya ithal edenlere (ithalatçılara) aittir. Yükümlülük oluşturan fiiller ile bu fiillerinden dolayı yükümlülük sahibi olan tarafların tanımlanması,  Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ilişkin açıklamalar ve örneklemeler üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

Kaynak: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

İndir