SİRKULER_20_331

18/04 2020

Sirkuler_20_331

Kısa Konu: Geniş kapsamlı yeni ilave gümrük vergileri yürürlüğe girdi (İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2424))

Konu:

Geniş kapsamlı yeni ilave gümrük vergileri (%5.8 ila P oranlarında) yürürlüğe girdi. 

İlave gümrük vergileri  30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil)  Karar'ın EK-2'sinde belirtilen şekilde uygulandıktan sonra 01.10.2020 tarihinden itibaren daha düşük oranlarla (%5 ila %) uygulanmaya devam edecek. İlave gümrük vergisi getirilen pozisyonlar aşağıdaki gibi olup ayrıntılı liste için Karar ekine bakılması gerekir. 

3506-3920-3921-3926-4007-7318-8311-8414-8441-8462-8504-8512-8518-8536-9030-9101-9102-9405-9504-9505-9506-9508-9606

3506-tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler

3920-Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz)

3921-Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler

3926-Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya

4007-Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

7318-Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondelalar dahil) ve benzeri eşya

8311- Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)

8414-Diğer fanlar

8441-Kağıt kesme makinaları

8462-Hidrolik presler

8504-Diğer transformatörler-Redresörler-diğer statik konvertörler

8512-Sesli işaret cihazları

8518-Kabinine monte edilmiş tek hoparlör- Aynı kabine monte ediImiş birden fazIa hoparlörIer

8536-Diğer röleler

9030-Kaydedici tertibatı olmayan multimetreler ve direnç ölçerler

9101-Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar dahil) (zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar

9102-Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçları dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç) 

9405-Aydınlatma cihazlarının aksam parçaları

9504-Video oyun konsolları ve makineleri (9504.30 alt pozisyonundakiler hariç)

9505-Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil):

9506- Golf sopaları

9508-Atlı karıncalar, salıncaklar, atış standları ve diğer fuar ve panayır eğlencelerine mahsus eşya; gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri; gezici tiyatrolar

9606-Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları

İlgili Karar için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200418-8.pdf

Kaynak: 18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazete

İndir