SİRKULER_20_243

02/04 2020

Sirkuler_20_243

Kısa Konu: Genelge 2020-08 İhracatta Sağlık Bakanlığı TİTCK Uyuşturucu ve Psikotrop madde ihtiva etmediğine dair yazı ön izin belgesi TPS 1064

Konu:

Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1064 kodlu “TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Uyuşturucu veya Psikotrop Madde İhtiva Etmediğine Dair Yazı-Ön İzin Belgesi” başvuruları, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler TPS üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda başvurunun onaylanmasına istinsden sistem tarafından üretilecek 23 haneli e-belge numarası beyannamenin 44 nolu kutusunda beyan edilecek.

23/03/2020 tarihinden önce edinilmiş uyuşturucu veya psikotrop madde ihtiva etmediğine dair yazılar gümrük işlemlerinde kabul edilmeyecektir.

23/03/2020 tarihi ile  Genelgenin yayımı tarihi arasındaki süreçte ıslak imzalı olarak edinilmiş uyuşturucu veya psikotrop madde ihtiva etmediğine dair yazılar 3 ay süreli olarak 30/06/2020 tarihine kadar gümrük işlemlerinde kullanılabilecektir.

İlgili Genelge eklidir.


Kaynak: GGM

İndir