19.09.2018 tarihinde Genç Kuşak Liderliği Gelişim Komitemizin öncülüğünde Aydınlatma Buluşmaları kapsamında Genel Merkezimiz MHÜ Konferans Salonumuzda ‘Kuşaktan Kuşağa Aktarımda Kültürel Değerlerimiz; Kitaplar’ konusunda bilgilendirme yapmak üzere Ceres Yayınları Kurucusu Sayın Tuğba Demir’i ağırladık.

Kısaca kendisinden bahseden Sayın Tuğba Demir, Dünya’nın kabuğunu değiştirdiği, rekabetin arttığı, motivasyon araçlarının farklılaştığı bir dönemde iş hayatı ve yaşamda pozitif algının değerini artırmak gayesiyle insanların ruhumuza dokunacak; kişisel gelişim, dönüşüm, sosyal medya, ekonomi, motivasyon, satış-pazarlama, inovasyon, dijital ağlar, yönetim, üretim gibi konularındaki romanları okuması ve bilgilenmesi gerektiğinin üzerinde durdu.

Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin 2016 yılı verilerini paylaşan Sayın DEMİR, Türkiye’de kişi başına düşen kitap sayısının 8.4 olduğunu aktararak, TÜİK verilerine göre kitabın, ihtiyaç listemizde 235. sırada olduğunun bilgisini vermişlerdir. 

Sayın Demir, okuma alışkanlığı için, okunacak kitabın seçilmesine özen gösterilmesi gerektiğini ileterek, okunacak doğru kitapları seçmek için kişileri doğru yönlendirmek gerekir diyerek bu konudaki görüşlerini dile getirmiştir.  Öncelikle okunacak eserlerin okuyacak kişiye heyecan vermesi, kişinin kitabı zevk alarak okuması, kültürel olarak kendini geliştirmesi, zihinsel ve psikolojik olarak rahatlaması açısından önemli olduğunu söyleyerek, Ceres Yayınları olarak, toplumumuzun davranış modellerini ve yaşam dinamiklerini önemsediklerini, toplumu anlayan, iş hayatında gerek yönetim gerekse sahada çalışmış, deneyimlemiş olan yazar ve eğitmen kadrosu ile yayın aşamaları gerçekleştirdiklerinden bahsetmişlerdir. 

Sayın Demir, bireylerin kitap okuma alışkanlıklarını ölçmek ve bu alışkanlıkların kazanımında ailelerin ne kadar etkili olduğunu öğrenmek için Big Cat ile bir araştırma yaptıklarını ileterek, araştırmaya dair raporu ve sonuçları aktarması için sözü Big Cat Yönetici Ortağı Sayın Murat Akşit’e bırakmıştır. 

Sayın Akşit, gençlerin sosyal medyadaki kitap yarışmalarına katılımlarına, gençlere kütüphaneye hangi sıklıkla gittiklerine, evlerinde kitaplık olup olmadığına, en son kime kitap alıp almadıklarına ve onlara kimlerin kitap aldığına, kitap okuma alışkanlıklarına, hangi tür kitap okuduklarına dair soruları, bu sorulara dair cevapları ve istatistik oranlarını bizler ile paylaşmışlardır. Ve Sayın Akşit, gerçekleştirdikleri araştırma ile kitap okuma alışkanlığının ve kültürünün yayılmasında ailelerin çocuklarını teşvik edip, yönlendirmediği sonucuna vardıklarını bizler ile paylaşmışlardır.