UGM'nin genç kuşak çalışanlarının taze bilgileri, enerjileri ve modern hayat görüşlerinden faydalanarak bir sinerji yaratmak, çalışma ortamındaki kuşak farklılıklarını azamiye indirmek, şirket içinde ve ilişkide bulunduğu müşteriler, kamu, toplum, tedarikçiler, üniversiteler vb. tüm paydaşlarımızla muhatap genç kuşaklar ile işbirliği iş geliştirme, öğrenme ve bilgi değişim fırsatları ve projeler yaratmak.