Müşteri Hakları Koruma Kurulu Önerileri

Geçici Depolama Yeri Açıp İşletme Talebinde Bulunanlardan Alınacak Taahhütname Örneği Ek 79

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

"Geçici Depolama Yeri Açıp İşletme Talebinde Bulunanlardan Alınacak Taahhütname Örneği Ek 79 " başlıklı MHKK  bilgilendirme yazısını ekte bilgilerinize sunarız.