SİRKULER_20_733

15/09 2020

Sirkuler_20_733

Kısa Konu: Fas Korunma Önlemi Soruşturması

Konu:

“Çelik ve Demir Borular” ithalatına Fas tarafından uygulanan ek vergi uygulamasında değişikliğe gidildi.

Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan ekli 31/20 sayılı ve 1 Eylül 2020 tarihli kamuoyu duyurusu kapsamında, çapı 406.4 milimetreyi aşan ve 7305 GTİP kodu altında kayıtlı olan borular soruşturma kapsamından istisna tutularak, “Çelik ve Demir Borular” (73.06.19.10.90; 73.06.19.99.00, 73.06.30.10.99; 73.06.30.99.00; 73.06.50.10.90; 73.06.50.99.00; 73.06.61.10.00; 73.06.61.90.00; 73.06.69.10.00; 73.06.69.99.00; 73.06.90.10.90; 73.06.90.99.00) GTİP kodları altında kayıtlı ürünlerin ithalatına karşı nihai korunma önlemi uygulanmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Buna ilaveten duyuruda, uygulanacak nihai korunma önleminin %’lik ek vergi (ad valorem) şeklinde uygulanacağı, söz konusu önlemin 3 yıl boyunca süreceği ve 15-09 sayılı kanunun 65. maddesinde yer alan korunma önleminin tedricen serbestleştirilmesi yükümlülüğüne göre ilk yıldan sonra % lik ek verginin her yıl % 1 oranında düşürüleceği belirtilmektedir. Söz konusu nihai korunma önlemine ilişkin DTÖ bildirimi henüz yayımlanmamıştır.

http://www.oaib.gov.tr/tr/sirkuler-2020-10541.pdf

Kaynak: OAİB

İndir