SİRKULER_20_872

19/11 2020

Sirkuler_20_872

Kısa Konu: Fas Anti Damping Uygulaması (73.06 tarife pozisyonu)

Konu:

Fas Krallığı, Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılan duyuruya göre;

73.06.19.10.90; 73.06.19.99.00, 73.06.30.10.99; 73.06.30.99.00; 73.06.50.10.90; 73.06.50.99.00; 73.06.61.10.00;  73.06.61.90.00; 73.06.69.10.00; 73.06.69.99.00; 73.06.90.10.90; 73.06.90.99.00 GTİP kodları altında kayıtlı “Çelik ve Demir Tüp ve Borular" ın ithalatında anti damping vergisi uygulamasını kati olarak uygulamaya başladı. Korunma önleminin 3 yıl boyunca uygulanacağı ve %’lik ek vergi olarak alınacağı, ilk yıldan sonra %’lik ek verginin her yıl % 1 oranında düşürüleceği, söz konusu önlemin 06 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girdiğ belirtilmektedir.

http://www.oaib.gov.tr/tr/sirkuler-2020-12778.pdf


Kaynak: DDMİB

İndir