Ünsped Gelişim Akademisi ( UGA ) bünyesinde yürütülen oryantasyon eğitimi 16 Eylül 2014 Salı günü Genel Merkez binamızda 09:00 - 13:00 saatleri arasında, 3 oturum şeklinde yapılmıştır. 1. Oturum İnsan Kaynakları Müdürü Fazilet Patır Hanım’ın genel Şirket bilgilendirmesi ile başlamıştır ve Kalite Dokümantasyon Uzmanı Tuğçe Apaydın Hanım’ın Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi ile 2. Oturuma geçilmiştir. Son oturum İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Birol Dizman Bey’in Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirmesi ile ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ile sona ermiştir. CEO’muz Sayın Hakan Çınar Bey oryantasyon eğitimine tecrübe ve bilgilerini paylaşmak üzere katılım göstermişlerdir.