Ünsped Kadın Liderliği Gelişim Komitesi öncülüğünde Aydınlatma Buluşmaları kapsamında 18.10.2017 Çarşamba günü 12.30-13.30 saat aralığında UGM, MHÜ Konferans  Salonu’nda "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Var mı?" konusunu işlemek üzere Emekli Albay- Uzman Psikolog Sayın Aysel Bilgin misafirimiz oldu.

Kayseri'de yapılan bir kazıda bulunan  4000 yıl öncesine ait tabletlerde; kadının evlenme, boşanma,miras ve nafaka konularındaki hakları ile kadın erkek eşitliği hakkında hükümler bulunduğunu paylaşan Sayın Bilgin, Anayasa’nın 10. maddesine göre; “Kadınlar veerkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” maddesinin altına çizerek, yine Anayasa'nın 41. maddesinde; “Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” hükmü vardır diyerek, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik ilk devrimlerin  17 Şubat 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu, 20 Mart 1930 tarihli yerel seçimlerde seçme hakkı ve de 5 Aralık 1934'de kanunlaşan Milletvekili seçme ve seçilme hakkı olduğunu iletmişlerdir.

Eğitim kadını güçlendirirve eğitimli kadınlar da  toplumları diyerek sözlerine devam eden Sayın Aysel Bilgin, eğitimin, üretken ve kaliteli yaşamın ön koşulu olmanın yanında hem toplumsal hem de bireysel değişimin aracı olarak, toplumsal gruplar ve cinsiyetler arasındaki eşitsizlikleri en aza indirebilecek bir anahtar olduğununda altını çizmişlerdir. Kadınların eğitim seviyesinin yükseldikçe iş gücüne daha fazla katıldıklarını ileten Sayın Bilgin, demokratik anlayış ve inançla, tutarlı ve kararlı politikaların, eğitimin nitelik ve niceliğinin arttırılmasının, toplumun tüm kesimlerinin eğitim, sağlık, barınma ve çalışma olanaklarına erişiminde fırsat eşitliğinin sağlanması, herkesin kendi hayatının başrolünü oynaması, çocuk eğitiminde cinsiyete bakılmaksızın çocuğun güçlendirilmesi, sağlıklı, kendine güvenen dünyayı ve tüm evreni kapsama alanına alan çocuklar yetiştirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve yasal mevzuatın yanında tüm toplum kesimlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak anlayışla çabalarını sürdürmesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanacağını iletmişlerdir.

Sayın BİLGİN'e Kadın Liderliği Gelişim Komitesi üyelerince takdimedilen plaket ve  toplu fotoğraf çekimi ile Aydınlatma Buluşması sona erdi.