SİRKULER_21_161

22/02 2021

Sirkuler_21_161

Kısa Konu: Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konu:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İthal veya imal edilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınmasına ilişkin işlemlerde herhangi bir değişiklik olmadı.

Yönetmeliğe eklenen "Finansman borcu bulunan cihazlar" başlıklı 19/B maddesi gereğince ithalatçılar beyaz listeye kaydettikleri IMEI numaralarından işletmeciler (mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan veya mobil elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketler ) tarafından finansman borcu bulunan cihaz olarak bildirilebilecek olanları MCKS’ye (Merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanı sistemi) beyan edecekler.

Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması başvuruları yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren üç yüz altmış beş gün içerisinde yapılacak. Söz konusu süre daha önce 120 gün olarak uygulanıyordu.

Yönetmelik kapsamındaki liste tanımlarında da bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre, "siyah liste", kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülke sınırları içinde kullanımda olduğu tespit edilmiş ve kesintisiz 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamak suretiyle beyaz listeden çıkarılmış cihazlara ait IMEI numaralarından oluşacak.

"Gri liste" ise beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elektronik haberleşme hizmetini ülke sınırları içinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarını kapsayacak.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Kaynak: 20 Şubat 2021 Tarihli ve 31401 Sayılı Resmi Gazete

İndir