SİRKULER_19_692

05/11 2019

Sirkuler_19_692

Kısa Konu: E-Teminat Mektup Metni-6183 Sayılı Kanun Değişikliği-Teminat Mektupları

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında,

Elektronik Teminat Mektup uygulaması kapsamında teminat mektuplarının metin kısımlarında yer alan "…istek tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmemesi…" ifadesinin halihazırda Gümrük Yönetmeliği EK77/A ve Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Ek-19 'da “…istek tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmemesi…” şeklinde düzenlendiği, bu doğrultuda kabul olunacak teminat mektubu metninin nasıl olacağı hususunda tereddütlerin yaşandığı ifade edilmekte ve konuya ilişkin olarak Hukuk Müşavirliği görüşünün;

gümrük mevzuatında, tahakkuk aşamasında alınan teminat usulünün düzenlendiği, tahakkukun kesinleşmesinden sonraki tahsil aşamasının ise 6183 sayılı Kanun ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan alt düzenlemelere göre yürütüldüğü, dolayısıyla Gümrük Yönetmeliği Ek-77’de yer alan teminat mektubu örneğine ilişkin Bakanlığımız düzenlemesinin tahakkukla ilgili olduğu değerlendirilmekle birlikte söz konusu ekte yer alan sürenin, 6183 sayılı Kanunla uyumlu hale getirilmesinde herhangi bir hukuki engel bulunmadığı ve idarenin düzenleyici işlem yapma yetkisi dahilinde olduğu şeklinde olduğu belirtilmektedir.Konuya ilişkin yazı eklidir.

Kaynak: GGM

İndir