Dünya Gazetesi'nin ''İhracatın Yıldızları'' konulu kataloğunda yer aldık.