COVİD-19 SALGINININ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Günümüzde lojistik sektörü, bilişim ve biyoteknolojiyle birlikte geleceğin en öne çıkan  üç sektörü arasında gösterilmektedir. Üreticiden son tüketiciye kadar uzanan tüm iş süreçlerinin entegrasyonu anlamına gelen tedarik zinciri yönetimi ve bu sürecin en önemli unsurlarından birisi olan lojistik, 2020 yılında tüm dünyayı derinden sarsan covid-19 salgını sonrasında önemini bir kez daha ortaya koymuştur.  

Pandemi sürecinde dünyada bir çok iş alanında daralma ve kriz görülürken, lojistik sektörü bu süreçten görece daha az etkilenmiş ve hatta bu krizi iyi yönetebilen ülkeler ve firmalar için fırsatlar da sunmuş ve halen de sunmaktadır.

Kanımızca covid -19 salgınıyla birlikte yaşanan gelişmeler, üretim ve tüketim alışkanlıklarını da kökten değiştirebilecek potansiyeldedir. Bu cihetle, gelişmelerin dünya ekonomisini ve tedarik zincirini nasıl etkileyeceği de iyi analiz edilmelidir.  

Yazının devamı için ekli pdf'e tıklayınız.