Disiplin Kurulu, UGM bünyesinde çalışan iş sözleşmesi ve şirket yönetmeliğine aykırı davranış ve de hareketlerde bulunan, müşterisine karşı mesleki görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında iş güvencesi kapsamında uygulanacak yaptırımların usul ve esaslarını düzenlemek için oluşturulmuştur.