Gündem ve Güncel Bilgiler

Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2020 Yılı 4. Çeyrek Beklentilerine İlişkin Sonuçlar Açıklandı

08 Ekim 2020– Ticaret Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise değişim beklenmediğini göstermektedir.
2020 yılı 4. çeyrekte İhracat Beklenti Endeksi 108,4 olarak gerçekleşmiştir. 1 – 17 Eylül 2020 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre 2020 yılı 4. çeyrekte, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ile ihracat sipariş beklentisi endeksi azalış yönünde etkilemiştir.
2020 yılı 4. çeyrekte İthalat Beklenti Endeksi 105,9 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı 4. çeyrekte, İthalat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan ithalat birim fiyatı beklentisi (gelecek 3 ay), şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, ithalat beklentisi (gelecek 3 ay) azalış yönünde etkilemiştir.
 
https://ticaret.gov.tr/istatistikler/arastirma-ve-raporlar/dis-ticaret-beklenti-anketi/2020-yili-4-ceyrek-dis-ticaret-beklenti-anketi 
Kaynak: Ticaret Bakanlığı