SİRKULER_21_105

02/02 2021

Sirkuler_21_105

Kısa Konu: Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3472)

Konu:

9603.21.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan diş fırçalarında ek mali yükümlülük tahsili şeklinde uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

1 inci Dönem (03/02/2021 - 02/02/2022): 0,19 ABD Doları /Adet

2 nci Dönem (03/02/2022 - 02/02/2023):  0,17 ABD Doları /Adet

3 üncü Dönem (03/02/2023 - 02/02/2024): 0,15 ABD Doları /Adet

Korunma önleminden muafiyet için az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere tarife kontenjanı açılmıştır.


Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3472)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

Kaynak: 02 Şubat 2021 Tarihli ve 31383 Sayılı Resmi Gazete

İndir