SİRKULER_20_286

09/04 2020

Sirkuler_20_286

Kısa Konu: Dilucu Gümrük Müdürlüğüne Yapılacak Sevklere İlişkin Tedbirler

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Dilucu Gümrük Müdürlüğüne Yapılacak Sevklere İlişkin Tedbirler" konulu ekli  yazısında;

Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'ne çıkış yapmak üzere hareket/giriş gümrük idaresinden en geç 07.04.2020 tarihi saat 23:59'a kadar Dilucu Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen “muz” cinsi eşya taşıyan araçların, söz konusu eşyanın Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'ne satışının yapıldığını tevsik eden fatura ve CMR belgesi ibraz edilmesi koşullarıyla, mevzuat dahilinde gerekli işlemlerinin yapılarak Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'ne çıkış yapmasına izin verilmesi,

08.04.2020 tarihinden ikinci bir bildirime kadar, hareket/giriş gümrük idaresinden Dilucu Gümrük Müdürlüğüne “muz” cinsi eşyanın sevkine izin verilmemesi ile Dilucu Gümrük Müdürlüğünce de söz konusu eşya için gümrük işlemi verilmemesi,

“Yumurta” ve“sığır eti” cinsi eşyaların ise, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarını karşılayacağı miktarda Dilucu Gümrük Müdürlüğüne sevk edilmesini teminen Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile eşgüdüm sağlanması ve söz konusu eşyaların Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'ne satışının yapıldığını tevsik eden fatura ve CMR belgesi ibraz edilmesi koşullarıyla, mevzuat dahilinde gerekli işlemlerinin yapılarak Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'ne çıkışının yapılması,

gerektiği belirtilmektedir.Kaynak: GGM

İndir