Müşteri Hakları Koruma Kurulu Önerileri

Deniz Yolu ile Serbest Dolaşıma Girişte Verimsizlik Unsurları

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri, 

''Deniz Yolu ile Serbest Dolaşıma Girişte Verimsizlik Unsurları" Başlıklı MHKK bilgilendirme yazısını ekte bilgilerinize sunarız.