Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri,


"Danıştay Kararı Hakkında MHKK Yorumu Ref 28072020 - 81" başlıklı MHKK bilgilendirme yazısını ekte bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla.

Danıştay Kararı Hakkında MHKK Yorumu Ref28072020-81