SİRKULER_21_327

25/04 2021

Sirkuler_21_327

Kısa Konu: Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge (2008/1)'de Değişiklik (ihracat taahhüt kapamada 1.5.2016 sonrası düzenlenen SBİF ibraz zorunluluğunun kaldırıldığı)

Konu:

2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge'de Değişiklik YapılmasI Hakkında Genelge yayımlandı.

1 Mayıs 2016 tarihinden sonra düzenlenmiş serbest bölge işlem formlarının ibraz zorunluluğunun kaldırılarak, Destek Yönetim Sistemi ve/veya Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında yer alan bilgiler dikkate alınmak suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilebilmesine ilişkin ilgili maddelerde değişiklik yapılmıştır.

İlgili Genelge eklidir.

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine göre, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen ve serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın, belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde başka bir ülkeye satışının yapılması, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanılması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılması, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılması, serbest bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına satışının yapılması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılması gerekmekte olup serbest bölgelere yapılan ihracatın takibinin ne şekilde yapılacağı, 2008/1 sayılı DİR Genelgesinin 23 ve 24 üncü maddesinde düzenlenmiştir.


Kaynak: GGM

İndir