SİRKULER_21_495

07/07 2021

Sirkuler_21_495

Kısa Konu: Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 79)

Konu:

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Ticaret Bakanlığı'na ilişkin maddelerinde bazı değişiklikler  yapıldı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Genel Müdürlükler yeniden düzenlendi.

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kaldırıldı.

Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü ;

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü;

Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü ise Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü oldu.

İhraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapma görevi İhracat Genel Müdürlüğü'nden İthalat Genel Müdürlüğü'ne geçti.

Gümrük müşaviri ve yardımcıları ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin iş ve işlemler artık Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek.

Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak yetkisi Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınarak yeni oluşturulan Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne verildi.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 79)


Kaynak: 07 Temmuz 2021 Tarihli ve 31534 Sayılı Resmî Gazete

İndir