SİRKULER_20_283

08/04 2020

Sirkuler_20_283

Kısa Konu: COVID-19 salgını sebebiyle ihracatında ve ithalatında ön izne bağlanan tıbbi cihazlar için ön izin başvuru kılavuzu

Konu:

Covid-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerin ihracatında ve ithalatında ön izin süreçleri başlatılmıştır. Söz konusu ön izin başvuru süreçlerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bir kılavuz hazırlanmıştır. Firmaların başvurularını bu kılavuza uygun olarak yapması gerekmektedir.

https://www.titck.gov.tr/duyuru/covid-19-salgini-sebebiyle-ihracatinda-ve-ithalatinda-on-izne-baglanan-tibbi-cihazlar-icin-on-izin-basvuru-kilavuzu-08042020170957

Kaynak: TITCK

İndir