İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren İTÜ Yatırım Kulübünün  her yıl Aralık ayında  gerçekleştirdiği  Pazarlama ve Finans Zirvesi bu yıl 8-9 Aralık 2014 tarihinde   İTÜ Maçka Kampüsü'nde  gerçekleşmiştir.  Pazarlama ve Finans alanlarında başarılı yöneticileri, üniversite öğrencileriyle bir araya getirerek ufuklarını genişletmeyi amaçlayan İTÜ Yatırım Kulübü,   alanlarında uzman konuşmacılar eşliğinde 13 panel düzenlemiş, CEO' muz Dr. Hakan Çınar Bey de Lojistikte İnovasyon ile Maliyeti Düşürmek konulu panelde konuşmacı olarak yerini almıştır.