SİRKULER_21_519

15/07 2021

Sirkuler_21_519

Kısa Konu: Çin menşeli "bebek arabaları ile şasileri" nin ithalatında uygulanan damping için NGGS açıldı

Konu:

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında kayıtlı “bebek arabaları” ve “yalnızca bebek arabalarının şasileri” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacak. İlgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

Bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayan 37 günlük süre içerisinde sunacak.

Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden  diğer yerli ve yabancı taraflar, görüşlerini  Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak sunabilecek.

Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderecek.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/36)Kaynak: 15 Temmuz 2021 Tarihli ve 31542 Sayılı Resmî Gazete

İndir