SİRKULER_20_453

22/05 2020

Sirkuler_20_453

Kısa Konu: Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği) damping Tebliği ( İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/8))

Konu:

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin devamına  karar verilmiştir.

Damping oranları  ve firmalar için ilgili Tebliğe bakınız.

 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/8)

Kaynak: 22 Mayıs 2020 Tarihli ve 31134 Sayılı Resmi Gazete

İndir