SİRKULER_20_246

03/04 2020

Sirkuler_20_246

Kısa Konu: Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı

Konu:

1006.10 tarife pozisyonlu "Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)" ithalatına  31 Mayıs 2020'ye kadar 100.000 tonluk tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı kapsamında ithalatta gümrük vergisi "0" olarak uygulanacak.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların 7 iş günü içerisinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” bağlantısı altında bulunan “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılması gerekmekte.

İlgili karar için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-9.pdf

İlgili Tebliğ ve başvuruda gerekli belgeler için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-12.htm

Kaynak: 03 Nisan 2020 Tarihli ve 31088 Sayılı Resmi Gazete

İndir