UGM bünyesinde çalışan ilişkilerini ve birlikte iş yapma ruhu geliştirmek ve iş yerinde mutlu çalışanlar yaratmak amacıyla iş yeri içinde sosyal içerikli ve geliştirici proje, teklif ve görüşler oluşturmak, bunları onaylar doğrultusunda hayata geçirmek, aynı zamanda bu sorumluluğu yerine getirirken şirket çalışanlarının kişisel ve liderlik gelişimine katkı sağlamak üzere bu komite kurulmuştur.