GÜMRÜK TARİFESİNİN BELİRLENMESİNDE FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLERİN ÖNEMİ

 

Dış ticaret işlemlerinin en önemli unsurlarından olan Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu (GTİP), her eşyaya özel olup uluslararası ticarette ürünlerin tanımını ve ayrımını yapmak amacıyla kullanılmaktadır.

Dünya Gümrük Örgütü’ne bağlı 170’den fazla ülkede kullanılmakta olan ve 6 rakamdan oluşan ürün kodlama sistemine armonize sistem (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS Code) denilmekte ve dünyanın her yanında aynı şekilde kullanılmaktadır.   HS kodunda ülkeler tarafından herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir. Sonraki 2 haneyle beraber ilk 8 hane aynı bölgedeki ülkeler için (örneğin Tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’de) ortaktır. Sonraki 2 hane ise hangi ülkeye ait olduğunu gösterirken, yine ülkesel olarak olarak kullanılan en son kalan iki haneyle de ürünün tam istatistik kodu belirlenmekte, böylece 12 rakamlı GTİP’na ulaşılmaktadır. 

     Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu;

  • Eşyanın gümrük vergilerinin ve dış ticarette tahsil edilen diğer vergiler ve mali yüklerin tespitinde,
  • Uluslararası ticaret istatistiklerinin tutulmasında,
  • Menşe kurallarının saptanmasında,
  • Yerel vergilerin tespit edilip toplanmasında,
  • Ticaret müzakerelerinde (Dünya Ticaret Örgütü toplantılarında),
  • Dış ticareti kontrol, izne, gözetime, standarta tabi ürünlerin izlenmesinde,

kullanılmaktadır.

İthalat işlemi öncesinde maliyet araştırmalarında tespit edilmesi gereken ana verilerden birisi ithal edilecek ürüne uygulanacak vergi oranlarıdır. Gümrükleme aşamasında eşyaya uygulanacak vergilerin ve ithal sırasında aranılan diğer gerekliliklerle, izinlerin tespiti ancak eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunun (GTİP) belirlenmesi ile mümkündür. Özellikle son dönemde ülkemizde ürün güvenliği bağlamında alınan kararlarla neredeyse her üç üründen birisinin ürün güvenliği denetimine tabi olduğu, yine 5000’e yakın üründe ilave gümrük vergisi uygulandığı, dış ticaret rejiminde gözetim uygulamalarının da aktif olarak kullanıldığı düşünüldüğünde, dış ticaret işlemlerinde ürünün menşeinin ve GTİP numarasının tespit edilmesi son derece önem kazanmaktadır. Önceleri eşyanın ticari tanımına ve fatura gibi belgelerine göre belirlenen GTİP, son günlerdeki teknolojik gelişmeler ve artan ürün çeşitliliği karşısında, ürünlerin detaylı analizleri yapılarak eşyanın yapısının tam olarak tayin edilmesi suretiyle belirlenmektedir.  İster hammadde, ister yarı mamul ya da mamul ürün olsun, her eşyaya özel GTİP tespiti için; öncelikle eşyanın mahiyetinin ne olduğunun doğru biçimde tespit edilmesi gerekir.  Unutulmamalıdır ki, bir eşyanın cinsi, nevi ne kadar iyi tespit edilirse, GTİP da o kadar sağlıklı olur ve işlemlerde sorunla karşılaşılması riski de en aza indirgenir. Dolayısıyla, günümüzde bir çok eşyayı doğru tanımlamak için, birtakım fiziksel ve kimyasal analizler yapılmasına ihtiyaç duyulabilmektedir ki bu işlem de ancak kimya laboratuvarları ile mümkündür. Bu itibarla, sektörde kimya laboratuvarları artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

 

Ünsped Gümrük Müşavirliği (UGM), sektörde bir ilki gerçekleştirerek 100 bin Euro yatırım ile kimya testleri için laboratuvar açtı.

Bu yıl 40.yılını kutlayan Ünsped Gümrük Müşavirliği, hizmete sunduğu ve sektöründe ilk olan yeni Kimya laboratuvarı ile dış ticarete konu eşyanın; her türlü analizini yaparak eşyanın tarife, kıymet, rejim, menşe, vergilendirme, ön izinler, standartlar, yasaklanma/kısıtlanma tedbirleri açısından durumu hakkında doğru ve sağlıklı bir değerlendirme yapma imkanı sunmayı hedeflemektedir. Böylelikle bekleme maliyetleri ve hatalar en aza indirilerek dış ticaret yapan firmalarımızın ve ülkemizin rekabet gücü artırıldığı gibi, kamu otoritelerinin insan ve çevre sağlığının korunması açsından yaptıkları denetimlere kolaylık ve etkinlik katılmasında da önemli bir katkı sunulmaktadır.

Sektörde 40 yıllık deneyim, 1400 çalışanı ve 57 hizmet noktası ile öncü kuruluşlar arasında yer alan UGM, Türkiye'de üretilen toplam beyanname sayısında yüzde 9 ile ilk sırada yer alıyor. Ayrıca entegre hizmet anlayışı ile yurtiçi ve yurtdışında servis veren şirket, Türkiye'nin dış ticaret işlemlerinin yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Şirketin çatısı altında 75 Gümrük Müşaviri (60'ı Şirket Ortağı), 236 müşavir yardımcısı, 6 kimyager, 3 gıda mühendisi, 30 danışman ile dış ticaret ve gümrük alanında uzman ve profesyonel kadrolarla hizmet veriyor.