Şirketin hissedarlarına karşı finansal sorumluluklarını yerine getirmek, şirketin sürdürülebilir ve karlı bir finansal yapı altında yönetilmesini sağlamak, şirket gelirleri, tüm giderleri, yıpranmaları, büyüme planları ve yatırımlarını ülke ekonomisi, piyasa ve rakip faaliyetleri ve şirketin İnsan Kaynağı ve yapısal durumunu da göz önünde bulundurarak yıllık bütçe içinde planlamak, planlarını uygulamak, tüm departman faaliyetlerin plana uygun olarak gerçekleştirildiğini ve sonuçların planla olan ilişkisinin denetlenmesi ve plan altında kalan elementlerin plana uydurularak yıl sonu bütçesinin karla kapatmasını sağlamak maksadıyla UGM bünyesinde kurulmuştur.