SİRKULER_20_086

15/02 2020

Sirkuler_20_086

Kısa Konu: Bulgaristan ve Polonya menşeli 5515 GTİPli kumaş ithalatında damping hk.

Konu:

Bulgaristan ve Polonya menşeli 5515 GTİPli kumaş ithalatında damping oranlarına ilişkin olarak Bilge sisteminde D olarak güncelleme yapılmıştır. İlgili yazı eklidir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

İndir