SİRKULER_19_773

13/12 2019

Sirkuler_19_773

Kısa Konu: Bulgaristan TRACES bildirimlerinin başlaması hakkında

Konu:

Bulgaristan'ın Avrupa Komisyonunun gıda, bitki ve hayvan ticaretinde kullanılmakta olan online yönetim sistemi TRACES isimli uygulamanın hazırlık döneminin sona ererek 14 Aralık 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanması  nedeniyle;

Kapitan Andreevo sınır kapısında bitki sağlık sertifikası ile giriş yapacak bitki,bitkisel ürün ve diğer ürünler için sertifika kopyalarının sınır kontrol noktasına 24 saat önceden fitoandreevo@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi suretiyle yazılı ön bildirim yapılması gerekmektedir.

İlgili regülasyon ve çeviri yazı eklidir.

Konuya ilişkin İstanbul İhracatcı Birlikleri açıklaması aşağıdadır.

Bulgaristan'ın Avrupa Komisyonunun gıda, bitki ve hayvan ticaretinde kullanılmakta olan online yönetim sistemi TRACES isimli uygulamanın hazırlık dönemi olarak adlandırılan 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlatılacağı, 1 Ocak 2019 itibarıyla Kapitan Andreevo sınır kapısında bitki sağlık sertifikası ile giriş yapacak bitki,bitkisel ürün ve diğer ürünler için sertifika kopyalarının sınır kontrol noktasına 24 saat önceden fitoandreevo@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi suretiyle yazılı ön bildirim yapılması gerektiği ve 2019 yılı Aralık ayından itibaren Bulgaristan'ın TRACES sistemine tam olarak entegre olacağı hususları bildirildiğinden bahisle, Sofya Ticaret Müşavirliğinden alınan muhtelif yazılarda; mezkur Ajans yetkilileriyle 23/10/2019 tarihinde yapılan görüşmede, bitki sağlığı kontrolleri ve resmi kontrollere ilişkin yeni Avrupa Birliği mevzuatının (Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in 2016/2031 No'lu Regülasyonu ve 2017/625 No'lu Regülasyonu) 14 Aralık 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacağı, bu çerçevede mezkur tarihten itibaren sınır kapısında gerçekleştirilecek bitki sağlığı kontrollerinde TRACES sisteminin uygulanmasının ve her gönderi için sınırdaki yetkililere ön bildirim yapılmasının zorunlu hale geleceğinin ifade edildiği belirtilmiştir. Test sürecinde olduğu gibi 14 Aralık 2019 tarihinden itibaren de zorunlu ön bildirimin fitoandreevo@gmail.com e-posta adresine yapılması gerektiği bilgisinin verildiği, sınırda gerçekleştirilecek bitki sağlığı kontrolleri neticesinde Bulgar yetkililerce düzenlenecek "Common Health Entry Document" belgesinin varış noktasına kadar gönderinin beraberinde bulundurulacağı da ifade edilmektedir. Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu ve Konseyinin bitki sağlığı ve kontrollerine ilişkin yürürlükte olan mevzuatına ilişkin bilgilerin yer aldığı bahse konu Ajanstan alınan 05/11/2019 tarihli yazının ekte gönderildiği iletilmiştir.

Ayrıca, söz konusu Ajans'ın Sofya Büyükelçiliğimizi muhatap, tercümesi Müşavirliğimizce yapılmış bir örneği ekli yazısında, belirli hayvan ve ürünlerin resmi sertifika örneklerine ilişkin (EU) 2019/628 sayılı Uygulama Regülasyonu'nun da 14 Aralık 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildiği iletilmiştir.


Kaynak: İİB

İndir